Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ZamknijPrzewodnik dla pacjenta

 

Przewodnik dla pacjentów

 

Drogi pacjencie!

Oddajemy w Twoje ręce przewodnik, dzięki któremu łatwiej Ci będzie odnaleźć się
w szpitalnej rzeczywistości. Naszym celem jest zapewnienie Tobie dostępu do wszelkich przydatnych informacji, które pomogą zrozumieć zasady Twojego pobytu w oddziale, a także zapoznać się z procedurami, których wykonanie jest niezbędne podczas procesu Twojego leczenia. Mamy nadzieję, że dzięki niemu łatwiej będzie zarówno Tobie jak i Twoim bliskim zmniejszyć stres związany z pobytem w szpitalu.


Zasady dotyczące przyjęć pacjentów

W trybie nagłym

Jeśli zostałeś przywieziony do szpitala przez karetkę pogotowia, przywiozła Cię rodzina lub skierował lekarz pierwszego kontaktu lub na przykład lekarz z poradni z nagłym zachorowaniem wymagającym natychmiastowej hospitalizacji to:

 • W szpitalnym oddziale ratunkowym przeprowadzone zostaną niezbędne badania
  i  pomiary oraz zostanie założona dokumentacja medyczna,
 • Jeśli w  momencie przyjęcia do szpitala nie posiadasz niezbędnych dokumentów Twoi bliscy mogą je dostarczyć w trakcie twego pobytu w szpitalu,
 • Po przeprowadzeniu niezbędnych badań i pomiarów oraz podaniu zleconych przez lekarza leków zostaniesz przewieziony przez personel szpitala do odpowiedniego oddziału,
 • W razie konieczności Szpital zapewni w momencie przyjęcia piżamę, szlafrok, kapcie,

W trybie planowym

Jeśli otrzymałeś skierowanie na przyjęcie do szpitala w trybie planowym to:

 • Termin planowego przyjęcia do szpitala jest ustalany wstępnie przez pacjenta lub lekarza kierującego do szpitala z ordynatorem lub lekarzem kierującym oddziałem na który zostałeś skierowany. W przypadku niektórych oddziałów np. okulistyki wyznaczenie terminu odbywa się w sekretariacie.
 • Po uzgodnieniu terminu przyjęcia zgłaszasz się w  danym dniu do planowej izby przyjęć zgodnie z wyznaczoną godziną
 • Zgłaszając się do szpitala na uzgodniony termin musisz zabrać ze sobą:
  • Dowód tożsamości,
  • Skierowanie do szpitala,
  • Niezbędną dokumentację medyczną, która może być wykorzystana podczas Twojego leczenia
  • Jeżeli stale przyjmujesz jakieś leki dobrze, żebyś miał informację od Twojego lekarza o lekach i ich dawkowaniu
  • Potrzebne przybory toaletowe, kapcie, bieliznę osobistą, piżamę
   i szlafrok,

 

 • Podczas przyjęcia do szpitala zostaniesz poinformowany o przysługujących Ci prawach
  i obowiązkach zgodnie z Kartą Praw Pacjenta,

Jeśli posiadasz przy sobie rzeczy wartościowe – najlepiej przekaż je rodzinie ale możesz również oddać je do depozytu, gdzie zostaną one zabezpieczone w szpitalnym oddziale ratunkowym (w innym przypadku szpital nie ponosi odpowiedzialności), a ubranie będzie przekazane do szatni depozytowej.

Podczas przyjęcia do szpitala zostaniesz zaopatrzony w opaskę identyfikacyjną zakładaną na rękę, która zapewni, że personel nie pomyli Ciebie z innym pacjentem. Podczas całego pobytu w szpitalu będziesz miał możliwość identyfikacji personelu dzięki identyfikatorom zawierającym imię nazwisko, grupę zawodową i komórkę organizacyjną w której jest zatrudniony.

Przy przyjęciu zostaniesz poproszony o wypełnienie oświadczenia w którym wskażesz kto
z Twoich bliskich będzie upoważniony do rozmowy z lekarzem na temat Twojego stanu zdrowia. Dzięki temu będziesz miał pewność że nikt nieupoważniony nie otrzyma informacji o Twoim leczeniu ani nie będzie miał wglądu do Twojej dokumentacji medycznej.
W oświadczeniu możesz również zaznaczyć, że nikt nie będzie miał dostępu do informacji jeśli chcesz zachować je tylko dla siebie.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności administracyjnych i diagnostycznych związanych z przyjęciem do szpitala zostaniesz odprowadzony bądź odwieziony przez personel do odpowiedniego oddziału. Podczas przyjęcia pielęgniarka/położna zapozna Cię
z topografią oddziału, ogólnymi zasadami pobytu i wskaże Twoją salę i łóżko. W oddziale zostaniesz zbadany przez lekarza oraz otrzymasz informację kto jest Twoim lekarzem prowadzącym. Otrzymasz również informację dotyczącą celu Twojego pobytu w szpitalu oraz planowanych procedur medycznych (badań diagnostycznych, zabiegów itp.). Niektóre z nich, aby można było je przeprowadzić będą wymagały Twojej świadomej pisemnej zgody
(np. znieczulenie, zabieg operacyjny). Jeśli nie zrozumiałeś na czym polega planowany zabieg lub badanie masz prawo dodatkowo zapytać lekarza.

Zasady dotyczące pobytu w oddziale

Pamiętaj, że podczas pobytu w szpitalu niezwykle ważna jest Twoja współpraca z lekarzami, pielęgniarkami/położnymi oraz pozostałym personelem. Staraj się aktywnie uczestniczyć
w procesie diagnozowania, leczenia i pielęgnacji. Na pytania zadawane przez personel odpowiadaj rzeczowo i zgodnie z prawdą. Podczas wykonywania badań diagnostycznych stosuj się do wskazówek i poleceń wydawanych przez personel. Wszystkie te elementy mają na celu jak najsprawniejsze i możliwie najkrótsze przeprowadzenie procesu diagnostyczno-leczniczego.

Jeśli przyjmujesz jakieś leki, koniecznie poinformuj o tym lekarza prowadzącego.
Bez konsultacji z lekarzem nie zażywaj żadnych leków ani witamin.

Przychodząc do szpitala zabierz ze sobą potrzebne przybory toaletowe, kapcie i własną bieliznę osobistą. Pamiętaj, że ważna jest stała i systematyczna wymiana bielizny na czystą.

Wszystkie produkty spożywcze przynoszone przez bliskich musisz skonsultować z lekarzem czy nie kolidują one z Twoją dietą lub planowanymi badaniami lub zabiegami.
Nie przechowuj w sali chorych produktów o intensywnym zapachu. W przypadku,
gdy posiadasz produkty łatwo psujące się, zgłoś pielęgniarce/położnej potrzebę skorzystania
z lodówki oddziałowej.

Jeśli posiadasz ze sobą w szpitalu przedmioty wartościowe prosimy pamiętać, że są one przynoszone na własną odpowiedzialność, a personel naszej placówki nie odpowiada za nie. Przed pójściem na zabieg bądź badanie możesz oddać do depozytu oddziałowego protezę zębową, sprzęt ortopedyczny, okulary itp.

Możesz korzystać z telefonu komórkowego pod warunkiem: niezakłócania pracy urządzeń medycznych, korzystania z aparatu w sposób nieuciążliwy dla pacjentów i personelu.  

W celu uprzyjemnienia sobie pobytu w szpitalu zabierz ze sobą książkę, czasopisma, krzyżówki itp.

Rozkład dnia

Przed śniadaniem wykonywane są zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne. Pacjenci obłożnie chorzy wykonują czynności higieniczne na sali chorych przy pomocy personelu szpitalnego, natomiast pacjenci chodzący czynności higieniczne wykonują  samodzielnie w łazienkach.
Po tym odbywa się mierzenie temperatury, ciśnienia, tętna i pobieranie materiałów do badań analitycznych.
Podczas obchodu lekarskiego, w porze wykonywania zabiegów leczniczych, pielęgniarskich oraz w porze posiłków masz obowiązek przebywać w swojej sali. Cisza nocna obowiązuje
od godziny 22.00 do 6.00. Pacjenci otrzymują trzy posiłki dziennie:

 • 8.00   – 8.15     Śniadanie 
 • 13.00 – 13.30   Obiad
 • 18.00 – 18.30   Kolacja

Informacje o stanie zdrowia

 

Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela lekarz kierujący oddziałem lub inny lekarz przez niego upoważniony  pacjentowi oraz osobom wyznaczonym przez pacjenta podczas przyjęcia do szpitala zgodnie ze złożonym oświadczeniem. Informacje udzielane są tylko i wyłącznie osobiście w godzinach wyznaczonych w poszczególnych oddziałach.

 

Zasady dotyczące odwiedzin

Szpital zapewnia możliwość codziennych odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach z wyjątkiem: oddziału neonatologicznego, oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego
i sal pooperacyjnych, chyba że na powyższe zezwoli lekarz kierujący oddziałem lub lekarz dyżurny. Ze względu na ciężki stan chorych lekarz uprawniony jest do zawieszenia lub ograniczenia odwiedzin.

W przypadku pacjentów znajdujących się w izolatkach odwiedzający zobowiązani są ściśle stosować się do wskazówek personelu w zakresie zachowania szczególnych zasad higieny.

 W uzasadnionych przypadkach np. ze względów epidemiologicznych Dyrektor Szpitala lub lekarz kierujący oddziałem mogą wprowadzić okresowo całkowity lub ograniczony zakaz odwiedzania chorych.

W okresach jesienno-zimowych odzież zewnętrzną należy pozostawić w szatni.

Odwiedzający zobowiązani są do włożenia odzieży ochronnej, jeżeli zostanie ona dostarczona przez personel medyczny w sytuacjach gdy wymaga tego reżim sanitarny w oddziale.

Osoba odwiedzająca zobowiązana jest zachowywać się w sposób nieuciążliwy
dla odwiedzającego i innych pacjentów z zachowaniem należytego szacunku oraz podporządkować się wskazówkom personelu medycznego. Nie prowadźcie głośnych rozmów, ani nie poruszajcie tematów, które mogły by wprowadzić w stan niepokoju Ciebie lub innych pacjentów.

Na oddziałach nie wskazane są odwiedziny z małymi dziećmi. Przy jednym pacjencie mogą przebywać jednocześnie tylko dwie osoby. Nie pozwalaj gościom siadać na swoim łóżku. Jako pacjent jesteś szczególnie narażony na bakterie itp. przynoszone z zewnątrz na odzieży.

W każdym oddziale wydzielona jest specjalna strefa, w której chodzący pacjenci mogą przyjąć swoich gości nie zakłócając spokoju innym pacjentom przebywającym w sali chorych. W strefie ustawione są stoliki i krzesła, zatem możesz tam także swobodnie spożywać posiłki.

Niedopuszczalne są odwiedziny osób będących pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Pamiętaj, że może to powodować zagrożenie bezpieczeństwa  zarówno Twojego jak i innych pacjentów, dlatego nie pozwalaj na takie odwiedziny, jak również na to, alby Twoi goście przynosili ze sobą alkohol. Na terenie szpitala, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Na teren szpitala nie wolno także wprowadzać zwierząt.

Opieka nad bliskimi

 

Podczas Twojego pobytu w oddziale masz prawo do tego aby bliska osoba towarzyszyła Tobie przez cały czas i opiekowała się Tobą, aby zapewnić Ci potrzebę bliskości i poprawić poczucie bezpieczeństwa. Zakres tej opieki powinien być ustalony indywidualnie
za porozumieniem z lekarzem kierującym oddziałem, pielęgniarką/położną koordynującą.

Najczęściej opieka ta polega na przebywaniu z Tobą, rozmowie, wspólnym czytaniu,
czy oglądaniu telewizji. Twoja bliska osoba może pomagać Ci przy wstawaniu z łóżka, dotarciu do toalety, spacerach. Istotne jest aby ktoś z Twoich bliskich uczestniczył razem
z Tobą w przygotowaniu do samoopieki po wypisie ze szpitala (udział w czynnościach pielęgniarskich). Jeśli będziesz wymagał pomocy przy codziennej toalecie, karmieniu
i dopajaniu (tylko w przypadku pacjentów przytomnych), ćwiczeniach mowy w przypadku zaburzeń neurologicznych – również może pomagać Ci Twój opiekun.

Należy pamiętać, że osoby opiekujące się Tobą, ze względów sanitarnych, nie mogą przygotowywać posiłków we własnym zakresie na terenie szpitala. Również nie wolno karmić pacjentów dodatkowymi posiłkami bez konsultacji z lekarzem kierującym oddziałem, pielęgniarką/położną koordynującą.

 

Osoby odwiedzające i opiekujące się Tobą muszą się podporządkować zasadom panującym
w oddziale oraz poleceniom personelu medycznego.

Zapobieganie zakażeniom

Zakażenia są problemem we wszystkich szpitalach na całym świecie, a zapobieganie
im dotyczy pacjentów, lekarzy, pielęgniarek/położnych i wszystkich innych pracowników szpitala. Dlatego w naszym szpitalu funkcjonuje system nadzoru nad zakażeniami i higieną. Jako pacjent musisz pamiętać o podstawowych zasadach zachowania higieny.

- Każdorazowo myj ręce przed piciem i jedzeniem

- Zawsze myj ręce przed wyjściem z toalety

- Używaj mydła i ciepłej wody nie krócej niż 30 sekund

- Dezynfekuj ręce jeśli jest taka możliwość, pozwól aby preparat pozostał na rękach aż do wyparowania, nie osuszaj dłoni ręcznikiem, takie środki usuwają z rąk
o wiele więcej bakterii niż mydło.

- Jeżeli masz ranę pod opatrunkiem, założony cewnik lub wenflon nie dotykaj ich

- Poproś by nie odwiedzali Cię krewni i przyjaciele jeśli są przeziębieni i źle się czują.

Segregacja odpadów

W naszym szpitalu wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskiem i jednym z jego aspektów jest segregacja odpadów. Na każdym piętrze znajdują się pojemniki, do których możesz wyrzucić szkło i plastik. Jeśli chcesz się pozbyć zużytych baterii, nie wyrzucaj ich
do kosza na śmieci lecz oddaj w punkcie pielęgniarskim.

 

Badanie satysfakcji pacjenta

Aby poznać Twoją opinię dotyczącą naszej placówki corocznie okresowo przeprowadzamy „Badanie satysfakcji pacjenta”. Pacjenci wypełniają ankiety, na podstawie których wyciągamy wnioski służące poprawie jakości usług w naszym szpitalu. Jeśli Twój pobyt w szpitalu przypadnie w okresie, kiedy przeprowadzane jest badanie, zachęcamy Cię abyś wziął w nim udział i wyraził swoją opinię.

Skargi i wnioski

 

Jeśli poczujesz, że Twoje prawa są łamane, bądź w jakiś sposób ograniczane przez personel naszej placówki wiedz, że w każdej chwili możesz się zwrócić do bezpośredniego przełożonego tego pracownika w celu poinformowania go o zaistniałych zdarzeniach.

 

W sytuacji, gdy nie jesteś usatysfakcjonowany możesz zwrócić się pisemnie i złożyć skargę w sekretariacie dyrekcji.

W sprawach skarg i wniosków osoby zainteresowane Dyrektor Szpitala przyjmuje w każdy czwartek w godz. od 12.00 do 13.00.

Możesz także zwrócić się do Rzecznika Praw Pacjenta. Na holu głównym każdego
z oddziałów znajduje się tablica informacyjna, na której znajdziesz numery telefonów i adres korespondencyjny.

Średni czas pobytu w oddziałach

Ze względu na specyfikę poszczególnych oddziałów szpitalnych średni czas pobytu
w każdym z nich jest różny:

Oddział chorób wewnętrznych 6,2 dnia
Oddział kardiologiczny 5,4 dnia
Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego 1,7 dnia
Oddział neurologiczny 5,8 dnia
Oddział udarowy 8,9 dnia
Oddział chirurgii ogólnej 6,2 dnia
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 4,1
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 17,9 dnia
Oddział pediatryczny 3,1 dni
Oddział okulistyczny 1,1 dnia
Oddział otolaryngologiczny 1,9 dnia

Powyższe wartości są średnim, przybliżonym czasem pobytu pacjenta i w zależności
od rodzaju jednostki chorobowej, na którą jesteś leczony mogą się różnić.

Przy wypisie

 

Zapytaj jak przyjmować przepisane leki, w jakich dawkach, o jakich porach dnia i w jakich odstępach czasu od spożywanych posiłków.

Jakie są możliwe skutki uboczne i czy podczas podawania leku należy okresowo wykonywać badania laboratoryjne.

Czy przepisane w szpitalu leki można przyjmować z innymi lekami, witaminami, ziołami, suplementami diety.

Czy podczas przyjmowania leków mogą wystąpić działania uboczne (ból brzucha, nudności, wysypka skórna itp.). Dowiedz się, jak należy wówczas postąpić.

Czy i gdzie kontynuować leczenie i na jakich zasadach.

Przy wypisie otrzymasz również wskazówki pielęgnacyjne dotyczące samoopieki bądź opieki oraz wskazówki dietetyczne.

 

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

Podczas pobytu w oddziale masz prawo wglądu do wyników badań i dokumentacji medycznej w oryginale lub w formie kopii. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta nie pobiera się opłaty za pierwszą kserokopię udostępnionej dokumentacji medycznej. W przypadku kolejnych kserokopii pobiera się opłatę  zgodnie z cennikiem obowiązującym w szpitalu.

 

Usługi odpłatne

 

W przypadku braku ubezpieczenia koszty związane z pobytem w szpitalu wyliczone zostaną według katalogu JGP NFZ i cennika szpitala.

 

Na oddziale pediatrycznym naszego szpitala rodzice mogą przebywać z dziećmi bez ograniczeń przez całą dobę. Szpital zapewnia godne i komfortowe warunki opieki nad dzieckiem poprzez bezpłatne udostępnienie rodzicom rozkładanych foteli, które w ciągu dnia służą do siedzenia zamiast twardych krzeseł a w nocy są wykorzystywane do spania
i czuwania przy chorym dziecku.

Mając na uwadze Twój komfort oraz dążąc do obniżenia stresu związanego z pobytem na terenie szpitala, funkcjonują dla Ciebie:

Restauracja

Nasi pacjenci oraz odwiedzający mogą korzystać z kawiarni ”FANTAZJA” znajdującej się na parterze. Kawiarnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00,  w soboty od godziny 8.00 do 17.00 oraz w niedziele w godzinach od 09.00 do 16.00. Można tu spożyć dania gorące, zimne przekąski lub zakupić świeże owoce, napoje oraz słodycze. Telefon wewnętrzny 649.

Apteka „DOZ dbam o zdrowie”

Apteka „DOZ dbam o zdrowie” (parter) czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00. Można tu nabyć zarówno leki gotowe jaki i recepturowe.                                                                                                                    Telefon wewnętrzny 742

Centrum Okulistyczno – Optyczne Lemańczyk Sp. z o.o.

Centrum Okulistyczno – Optyczne (parter) czynne jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.30 do 16.30. Centrum oferuje duży wybór okularów korekcyjnych, okularów przeciwsłonecznych i soczewek  kontaktowych. Można tu również zrealizować receptę na okulary dla pacjentów Poradni Okulistycznej. Centrum wykonuje bezpłatnie wszelkiego rodzaju naprawy okularów dla pacjentów szpitala.   

Kaplica szpitalna

W naszym szpitalu opiekę duszpasterską wyznania rzymskokatolickiego nad pacjentami i pracownikami zakładu sprawuje ks. Stanisław Stolc. Odwiedza chorych na oddziałach szpitalnych, dodając otuchy cierpiącym i służąc im pomocą. Ponadto ks. Stanisław sprawuje posługę w kaplicy szpitalnej odprawiając Msze Święte oraz nabożeństwa.

 • Msze Święte w dni powszednie o godz. 15:30
 • Msze Święte w soboty o godz. 19:00
 • Msze Święte w niedziele o godz. 11:00
 • kontakt telefoniczny: 507 021 336                                                                             

Pacjenci innych wyznań w celu uzyskania posługi mogą skomunikować się
z przedstawicielami innych wyznań i kościołów. Informacje na temat kontaktu do przedstawicieli uzyskasz od pielęgniarki/położnej lub przeczytasz na tablicy ogłoszeń
w oddziale.

 

Sklep Spożywczo - Przemysłowy

Sklep Spożywczo – Przemysłowy znajduje się na parterze obok restauracji. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 a w soboty od 9.00 do 13.00. Można
tu zakupić prasę, napoje, słodycze, przybory toaletowe oraz upominki.

Sklep medyczny ProMed Sp. z o.o.

Sklep ze sprzętem medycznym ”ProMed”  (hol główny) czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00. a w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00.  Sklep dysponuje szeroką gamą sprzętu medycznego (m. in. glukometry, aparaty do mierzenia ciśnienia, cewniki, worki stomijne ) oraz przedmiotami ortopedycznymi i pomocniczymi np. kule ortopedyczne, stabilizatory, peruki, protezy.

Telefon wewnętrzny 797

Bankomat

Bankomat PKO znajduje się w wiatrołapie przy głównym wejściu do szpitala.

Dostęp do sieci informatycznej

Każdy pacjent przebywający w oddziale może skorzystać z bezprzewodowej sieci Wi-Fi na dowolnym urządzeniu obsługującym Internet (laptop, tablet, smartfon). Wystarczy połączyć się z siecią o nazwie „szpital”, zaakceptować regulamin i zalogować się używając swojego numeru ID oraz peselu. Jeśli nie znasz swojego ID zgłoś się do pielęgniarki.

Dostęp do telewizji

Każda sala chorych wyposażona jest w telewizor. Telewizję można oglądać odpłatnie, wrzucając monetę do specjalnego pojemnika umieszczonego obok telewizora. Szczegółowy cennik znajdziesz na pojemniku.

Pamiętaj, aby oglądanie telewizji uzgodnić z pacjentami leżącymi z Tobą w sali, tak aby nie było uciążliwe dla innych.

Galeria zdjęć

oddział urologii i onkologii urologicznej

oddział urologii i onkologii urologicznej

Dzień pielęgniarki i położnej 2015

Dzień pielęgniarki i położnej 2015

Uroczystość otwarcia Chojnickiego Centrum Kardiologii 09.06.2014

Uroczystość otwarcia Chojnickiego Centrum Kardiologii 09.06.2014

Dział żywienia

Dział żywienia

Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych

Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych

Budowa oddziału kardiologicznego przy istniejącej pracowni kardioangiologii inwazyjnej

Budowa oddziału kardiologicznego przy istniejącej pracowni kardioangiologii inwazyjnej

Wojewódzki dzień diabetologii 30.05.2008

Wojewódzki dzień diabetologii 30.05.2008

Obchody 10-lecia szpitala

Obchody 10-lecia szpitala

Centralna sterylizacja i stacja łóżek

Centralna sterylizacja i stacja łóżek

Centralne Laboratorium Diagnostyczne

Centralne Laboratorium Diagnostyczne

Dział rehabilitacji

Dział rehabilitacji

Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna

Zakład patomorfologii

Zakład patomorfologii

Zakład diagnostyki obrazowej

Zakład diagnostyki obrazowej

Pracownia audiologiczno-nystagmograficzna

Pracownia audiologiczno-nystagmograficzna

Pracownia badań czynnościowych płuc

Pracownia badań czynnościowych płuc

Pracownia EEG i EKG

Pracownia EEG i EKG

Pracownia endoskopowa

Pracownia endoskopowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Stacja dializ

Stacja dializ

Oddział pulmonologiczny

Oddział pulmonologiczny

Oddział pediatryczny

Oddział pediatryczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział okulistyczny

Oddział okulistyczny

Oddział neurologiczny z oddziałem udarowym

Oddział neurologiczny z oddziałem udarowym

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chemioterapii dzienny

Oddział chemioterapii dzienny

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

REKOLEKCJE SŁUŻBY ZDROWIA - PELPLIN 2009

REKOLEKCJE SŁUŻBY ZDROWIA - PELPLIN 2009

REKOLEKCJE SŁUŻBY ZDROWIA - JASNA GÓRA - 2009

REKOLEKCJE SŁUŻBY ZDROWIA - JASNA GÓRA - 2009

Chór szpitalny

Chór szpitalny

Badanie satysfakcji pacjentów

Badanie satysfakcji pacjentów

Certyfikaty

Certyfikaty

Poprzednia Następna

Kontakt

Szpital Specjalistyczny
im. J. K. Łukowicza
ul. Leśna 10
89-600 Chojnice

tel. (052) 39 56 500fax. (052) 39 56 569sekretariat@szpital.chojnice.pl

Certyfkiaty