Z uwagi na obszerność specyfikacji oraz duży rozmiar plików
zalecamy pobranie archiwów ZIP na dysk.

SIWZ

Projekty budowlane

Projekt wykonawczy, STWiORB i przedmiary(w przypadku wolnego łącza internetowego plik może się wczytywać bardzo długo)