Z uwagi na obszerność specyfikacji oraz duży rozmiar plików
zalecamy pobranie archiwów ZIP na dysk.

SIWZ

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze STWiORB

Przedmiary

(w przypadku wolnego łącza internetowego plik może się wczytywać bardzo długo)