Ilość przetargów na stronie: 374

Nr postępowania: DZAP-380-32/06
Opis: Erytropoetyna alfa
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    PROTESTY    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-31/06
Opis: Protezy ortopedyczne bezcementowe
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-29/06
Opis: dostawa ró?nych materia?ów medycznych (8 zada?)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-28/06
Opis: Dostawa koncentratow i granulatow dla stacji dializ
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-27/06
Opis: Dostawa zamknietego systemu pobierania krwi oraz sprzetu laboratoryjnego.
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    PROTESTY    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-35/06
Opis: Artyku?y biurowe
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-34/06
Opis: Leki (9 zada?)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-37/06
Opis: Akcesoria artroskopowe
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-36/06
Opis: Darbepoetyna alfa
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-39/2006
Opis: Sprz?t do anestezjologii i tlenoterapii
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-40/06
Opis: Ob?o?enia zabiegowe i fartuchy ochronne
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-41/06
Opis: Paliwa p?ynne - tankowanie pojazdów s?u?bowych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-45/06
Opis: Dostawa paliw p?ynnych - tankowanie pojazdów s?u?bowych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-46/06
Opis: Nici chirurgiczne
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-47/06
Opis: MATERIA?Y STOSOWANE W ZAK?ADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I ZAK?ADZIE BAKTERIOLOGII
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-48/06
Opis: ?rodki dezynfekcyjne
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    PROTESTY    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-50/06
Opis: System monitoringu wizyjnego dla wybranych stref Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-51/06
Opis: SPRZ?T DLA PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-52/06
Opis: sprz?t rehabilitacyjny
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-53/06
Opis: ?rodki do dezynfekcji aparatów do hemodializy
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-56/06
Opis: Materia?y stosowane w zak?adzie diagnostyki laboratoryjnej i zak?adzie bakteriologii
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-57/06
Opis: Nici chirurgiczne (II post?powanie)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-59/06
Opis: Sprz?t medyczny dla oddzia?u neonatologicznego
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-60/06
Opis: Pieczywo
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-63/06
Opis: Dostawa odczynników immunochemicznych i wirusologicznych z dzier?aw? analizatorów
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-64/06
Opis: Dostawa odczynników koagulologicznych z dzier?aw? analizatora
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-61/06
Opis: Odbiór i termiczna utylizacja odpadów medycznych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    PROTESTY    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-65/06
Opis: Us?ugi pralnicze
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-62/06
Opis: Worki foliowe
            |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-01/07
Opis: B?ONY I ODCZYNNIKI RENTGENOWSKIE
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    PROTESTY    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-02/07
Opis: Dostawa mi?sa, drobiu i przetworów mi?snych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-04/07
Opis: Dostawa ró?nych artyku?ów biurowych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-06/07
Opis: Dostawa staplerów chirurgicznych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-03-07
Opis: Sprz?t dla pracowni endoskopowej
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-07/07
Opis: Dostawa leków (9 zada?)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-08/07
Opis: Materia?y do procesu sterylizacji
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-05/07
Opis: Dostawa gazów medycznych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-09/07
Opis: Dostawa erytropoetyny alfa, erytropoetyny beta oraz darbepoetyny alfa
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-10/07
Opis: Dostawa ?rodków przeciwnowotworowych (3 zadania)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-11/07
Opis: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno?ci cywilnej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. ?ukowicza w Chojnicach
        OGŁOSZENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-12/07
Opis: Dostawa linii t?tniczo-?ylnych do aparatu typu Fresenius
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-13/07
Opis: Dostawa staplerów chirurgicznych (II)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-14/07
Opis: Dostawa stymulatorów serca
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-15/07
Opis: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno?ci cywilnej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. ?ukowicza w Chojnicach
        OGŁOSZENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-17/07
Opis: Stymulatory serca (II)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-16/07
Opis: Dostawa sprz?tu komputerowego
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-18/07
Opis: MODERNIZACJA ISTNIEJ?CEJ SPALARNI ODPADÓW MEDYCZNYCH SZPITALA SPECJALIZTYCZNEGO W CHOJNICACH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-21/07
Opis: Dostawa dializatorów
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-19/07
Opis: Dostawa opatrunków
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-20/07
Opis: Dostawa, instalacja i wdro?enie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. K. ?ukowicza w Chojnicach
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-22/07
Opis: Dostawa sprz?tu komputerowego (II)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-24/07
Opis: Dostawa mleka i przetworów mlecznych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-25/07
Opis: Mleko i przetwory mleczne (II)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-23/07
Opis: Dostawa ?rodków myj?cych
            |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-26/07
Opis: Dostawa implantów ortopedycznych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-32/07
Opis: Dostawa zamkni?tego systemu pobierania krwi oraz drobnego sprz?tu laboratoryjnego
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-33/07
Opis: Dostawa koncentratów i granulatów dla stacji dializ
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-35/07
Opis: Soczewki, no?e mikrochirurgiczne, materia?y wiskoelastyczne i inne materia?y dla oddzia?u okulistycznego
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-31/07
Opis: Dostawa materia?ów do operacji za?my, witrektomów pneumatycznych wraz z dzie?aw? aparatu do operacji za?my metod? fakoemulsyfikacji
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-34/07
Opis: LEKI Z PODZIA?EM NA PAKIETY
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-27/07
Opis: Dostawa ?rodków myj?cych (II)
            |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-36/07
Opis: Dostawa protez ortopedycznych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-37/07
Opis: Dostawa leków z podzia?em na 31 zada?
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania:
Opis: Dostawa sprz?tu rehabilitacyjnego dla Wypo?yczalni Sprz?tu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania:
Opis: Dostawa pojazdu do przewozu osób niepe?nosprawnych i sprz?tu dla Wypo?yczalni Sprz?tu Rehabilitacyjnego i pomocniczego
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania:
Opis: Dostawa sprz?tu rehabilitacyjnego dla Wypo?yczalni Sprz?tu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego (II)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-38-07
Opis: Mleko i przetwory mleczne (III)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-39/07
Opis: Dostawa materia?ów zu?ywalnych do EKG, EEG, USG.
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-40/07
Opis: Dostawa ró?nych materia?ów medycznych (23 zadania)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    PROTESTY    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-41/07
Opis: Modernizacja spalarki odpadów medycznych Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-44/07
Opis: LEKI (13 zada?)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-45/07
Opis: Dostawa ró?nych materia?ów medycznych (11 zada?)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania:  
Opis: Dostawa sprz?tu rehabilitacyjnego dla Wypo?yczalni Sprz?tu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego (III)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-43/07
Opis: Dostawa r?kawic i os?onek medycznych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-46/07
Opis: Dostawa akcesoriów artroskopowych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-47/07
Opis: Dostawa stymulatorów serca
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-48/07
Opis: Nici chirurgiczne
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-50/07
Opis: Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    PROTESTY    |    WYNIK

Nr postępowania:
Opis: Dostawa sprz?tu rehabilitacyjnego dla Wypo?yczalni Sprz?tu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego (IV)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-51/07
Opis: Dostawa sprz?tu do anestezjologii i tlenoterapii
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-53/07
Opis: Dostawa pieczywa
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-52/07
Opis: Dostawa ob?o?e? zabiegowych i fartuchów ochronnych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-54/07
Opis: Worki foliowe
            |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-01/08
Opis: Us?ugi pralnicze
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-2/08
Opis: Dostawa b?on i odczynników rentgenowskich
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-03/08
Opis: Dostawa mi?sa, drobiu i przetworów mi?snych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-4/08
Opis: Odbiór i termiczna utylizacja odpadów medycznych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    PROTESTY    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-5/08
Opis: Dostawa materia?ów stosowanych w zak?adzie diagnostyki laboratoryjnej i zak?adzie bakteriologii
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-6/08
Opis: Odbiór i termiczna utylizacja odpadów medycznych (II)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-7/08
Opis: Dostawa gazów medycznych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-8/08
Opis: Dostawa erytropoetyny alfa, erytropoetyny beta oraz darbepoetyny alfa
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-9/08
Opis: Dostawa sprz?tu medycznego u?ywanego na salach operacyjnych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-11/08
Opis: Dostawa narz?dzi endoskopowych do GOPP i DOPP
        OGŁOSZENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-12/08
Opis: Dostawa kolposkopu
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-13/08
Opis: Dostawa ró?nych artyku?ów biurowych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-14/08
Opis: Dostawa narz?dzi endoskopowych do GOPP i DOPP
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-15/08
Opis: Dostawa erytropoetyny alfa
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-16/08
Opis: Materia?y do procesu sterylizacji
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-17/08
Opis: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialno?ci cywilnej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. ?ukowicza w Chojnicach
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-18/08
Opis: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno?ci cywilnej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. ?ukowicza w Chojnicach (II)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-10/08
Opis: Dostawa odczynników biochemicznych i hematologicznych wraz z dzier?aw? analizatorów
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-19/08
Opis: DOSTAWA STAPLERÓW CHIRURGICZNYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-20/08
Opis: Dostawa opatrunków
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    PROTESTY    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-21/08
Opis: Materia?y u?ywane w Stacji Dializ oraz dzier?awa aparatów do hemodializy
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-23/08
Opis: Dostawa sprz?tu komputerowego
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    PROTESTY    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-22/08
Opis: Dostawa protez ortopedycznych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-24/08
Opis: Angiograf cyfrowy
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-25/08
Opis: Dostawa defibrylatorów
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    PROTESTY    |    WYNIK

Nr postępowania:
Opis: Dostawa sprz?tu rehabilitacyjnego dla Wypo?yczalni Sprz?tu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-26/08
Opis: Samochód do przewozu odpadów medycznych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-28/08
Opis: Dostawa mammografu analogowego z wyposa?eniem
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-27/08
Opis: Dostawa sprz?tu komputerowego
            |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-29/08
Opis: DOSTAWA GLIKOLU METOKSYPOLIETYLENOWEGO EPOETYNY BETA
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-31/08
Opis: DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-30/08
Opis: DOSTAWA I MONTA? NA STELA?ACH 7 ZESTAWÓW BATERII AKUMULATORÓW DO ZASILANIA REZERWOWEGO
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-32/08
Opis: Materia?y zu?ywalne do EKG, EEG, USG
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-33/08
Opis: R?kawice i os?onki medyczne
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-34/08
Opis: DOSTAWA LEKÓW (3 ZADANIA)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-35/08
Opis: Narz?dzia u?ywane na bloku operacyjnym.
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-36/08
Opis: Dostawa leków (1 zadanie)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-37/08
Opis: DOSTAWA PALIW P?YNNYCH – TANKOWANIE POJAZDÓW S?U?BOWYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-38/08
Opis: Nici chirurgiczne
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-39/08
Opis: DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-40/08
Opis: DOSTAWA NICI CHIRURGICZNYCH (II)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-41/08
Opis: DOSTAWA ?RODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    PROTESTY    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-42/08
Opis: DOSTAWA CYFROWEGO APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-43/08
Opis: DOSTAWA RÓ?NYCH MATERIA?ÓW MEDYCZNYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-44/08
Opis: Dostawa ambulansu sanitarnego (II)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania:  
Opis: Dostawa sprz?tu rehabilitacyjnego dla Wypo?yczalni Sprz?tu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-45/08
Opis: Stymulatory serca, elektrody i introducery
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-46/08
Opis: LEKI STYMULUJ?CE ERYTROPOEZ?
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-47/08
Opis: Pieczywo
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-48/08
Opis: Dostawa protez ortopedycznych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-49/08
Opis: Dostawa protez ortopedycznych (PN powy?ej 206 tysi?cy euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-50/08
Opis: Ró?ne materia?y medyczne II
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-51/08
Opis: Us?ugi pralnicze
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-1/09
Opis: DOSTAWA SPEKTRALNEGO TOMOGRAFU OKULISTYCZNEGO
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-2/09
Opis: Us?ugi pralnicze (II)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-3/09
Opis: Soczewki wewn?trzga?kowe, materia?y wiskoelastyczne i no?e mikrochirurgiczne
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-4/09
Opis: DOSTAWA B?ON I ODCZYNNIKÓW RENTGENOWSKICH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-5/09
Opis: Dostawa mi?sa
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-6/09
Opis: Dostawa leków z podzia?em na 34 pakiety (PN powy?ej 206 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    PROTESTY    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-7/09
Opis: Us?ugi pralnicze (III)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-8/09
Opis: DOSTAWA SPEKTRALNEGO TOMOGRAFU OKULISTYCZNEGO (II)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-10/09
Opis: Dostawa analizatora parametrów krytycznych wraz z odczynnikami, kalibratorami, materia?ami kontrolnymi i eksploatacyjnymi
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-9/09
Opis: Cyfrowy aparat ultrasonograficzny (II)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-11/09
Opis: Dostawa gazów medycznych i technicznych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-12/09
Opis: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno?ci cywilnej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. ?ukowicza w Chojnicach
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-13/09
Opis: Dostawa ró?nych artyku?ów biurowych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-14/09
Opis: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialno?ci cywilnej Szpitala Specjalistycznego im. J.K. ?ukowicza w Chojnicach (II)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-16/09
Opis: Opatrunki i siatki chirurgiczne
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania:  
Opis: Pisemny przetarg ofertowy na sprzeda? samochodów
        OGŁOSZENIA

Nr postępowania: DZAP-380-17/09
Opis: Dostawa leków z podzia?em na 9 pakietów
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    PROTESTY    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-18/09
Opis: Dostawa zestawu do wideolaparoskopii cyfrowej HD
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-19/09
Opis: Dostawa opatrunków (II)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-20/09
Opis: Dostawa defibrylatorów
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-21/09
Opis: Dostawa ob?o?e? zabiegowych i fartuchów ochronnych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-23/09
Opis: Materia?y do procesu sterylizacji
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-24/09
Opis: Dostawa implantów neurochirurgicznych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-26/09
Opis: Dostawa leków (3 zadania) oraz mleka modyfikowanego w proszku
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-28/09
Opis: Dostawa zestawów materia?ów do operacji za?my, witrektomów pneumatycznych wraz z dzier?aw? aparatu do operacji za?my metoda fakoemulsyfikacji
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-31/09
Opis: Dostawa ambulansu sanitarnego
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-32/09
Opis: Dostawa analizatora do wykonywania oznacze? serologicznych mikrometod? kolumnow? ?elow? wraz z odczynnikami, kalibratorami, materia?ami kontrolnymi i eksploatacyjnymi
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-33/09
Opis: Dostawa zamkni?tego systemu pobierania krwi oraz drobnego sprz?tu laboratoryjnego
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-34/09
Opis: Mleko i przetwory mleczne
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-36/09
Opis: DOSTAWA PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-35/09
Opis: Worki foliowe
            |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-39/09
Opis: Akcesoria artroskopowe
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-40/09
Opis: DOSTAWA PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH (II)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-38/09
Opis: Leki stymuluj?ce erytropoez?
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    PROTESTY    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-41/09
Opis: DOSTAWA ?RODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    PROTESTY    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-43/09
Opis: Dostawa systemu endoskopowego wraz z wideogastroskopem i wideokolonoskopem
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-42/09
Opis: DOSTAWA MYJNI DO ENDOSKOPÓW I KONTENERÓW WRAZ Z KONTENERAMI
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-45/09
Opis: Dostawa odczynników do oznacze? immunochemicznych i wirusologicznych wraz z dzier?aw? analizatora
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-46/09
Opis: Dostawa i monta? rega?ów przejezdnych, metalowych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-47/09
Opis: Dostawa ?rodków dezynfekcyjnych (II)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    PROTESTY    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-44/09
Opis: DOSTAWA ERYTROPOETYNY BETA
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-48/09
Opis: Us?ugi pe?nienia nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Poprawa dost?pno?ci i rozwój specjalistycznych us?ug medycznych poprzez utworzenie Pracowni Kardioangiologii inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. ?ukowicza w Chojnicach
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-49/09
Opis: DOSTAWA NARZ?DZI U?YWANYCH NA SALACH OPERACYJNYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-50/09
Opis: DOSTAWA STYMULATORÓW SERCA, ELEKTROD I INTRODUCERÓW
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: UWAGA!
Opis: OG?OSZENIE O DNIU WOLNYM OD PRACY - 24 GRUDNIA 2009 R.
        OGŁOSZENIA

Nr postępowania: DZAP-380-52/09
Opis: DOSTAWA B?ON I ODCZYNNIKÓW RENTGENOWSKICH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    PROTESTY    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-51/09
Opis: Dostawa odczynników do oznacze? koagulologicznych wraz z dzier?aw? analizatora
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-1/10
Opis: US?UGI PRALNICZE Z DZIER?AW? BIELIZNY PO?CIELOWEJ
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-2/10
Opis: DOSTAWA LEKÓW (6 ZADA?)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    PROTESTY    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-3/10
Opis: US?UGI PRALNICZE Z DZIER?AW? BIELIZNY PO?CIELOWEJ II
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-4/10
Opis: Rozbudowa i przebudowa ze zmian? sposobu u?ytkowania pralni szpitalnej z przeznaczeniem na dzia?alno?? medyczn? zwi?zan? z publiczn? s?u?b? zdrowia - utworzenie Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. ?ukowicza w Chojnicach
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-5/10
Opis: NA DOSTAW? SPRZ?TU REHABILITACYJNEGO
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-6/10
Opis: Dostawa leków z podzia?em na 31 pakietów (PN powy?ej 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-8/10
Opis: DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-9/10
Opis: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno?ci cywilnej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. ?ukowicza w Chojnicach
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-10/10
Opis: DOSTAWA MATERIA?ÓW STOSOWANYCH W ZAK?ADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I ZAK?ADZIE BAKTERIOLOGII
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-11/10
Opis: Dostawa systemu sercowo - naczyniowego wraz z wyposa?eniem sali zabiegowej oraz systemu RTG z ramieniem C (PN powy?ej 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-12/10
Opis: Dostawa opatrunków, siatek chirurgicznych i ob?o?e? jednorazowych (PN pon. 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-13/10
Opis: DOSTAWA SPRZ?TU DO ANESTEZJOLOGII I TLENOTERAPII
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-14/10
Opis: Dostawa ró?nych artyku?ów biurowych (PN pon. 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-15/10
Opis: Dostawa leków z podzia?em na 15 pakietów (PN poni?ej 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-16/10
Opis: Dostawa kolumn zasilaj?cych i lamp operacyjnych (PN poni?ej 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-17/10
Opis: DOSTAWA SOCZEWEK WEWN?TRZGA?KOWYCH, MATERIA?ÓW WISKOELASTYCZNYCH I NO?Y MIKROCHIRURGICZNYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-18/10
Opis: Dostawa systemu RTG z ramieniem C (PN pon. 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-19/10
Opis: Dostawa kolumn zasilaj?cych i lamp operacyjnych (II) PN pon. 193 tys. euro
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-20/10
Opis: Dostawa artyku?ów biurowych - materia?ów eksploatacyjnych do drukarek i faksów (II)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-21/10
Opis: DOSTAWA NARZ?DZI ENDOSKOPOWYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-382-22/10
Opis: Wykonanie robót bran?y elektrycznej oraz robót dodatkowych, nieobj?tych przetargiem podstawowym, zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ze zmian? sposobu u?ytkowania pralni szpitalnej z przeznaczeniem na dzia?alno?? medyczn? zwi?zan? z publiczn? s?u?b? zdrowia - utworzenie Pracowni Kardioangiologii Inwazyjnej” w Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. ?ukowicza w Chojnicach
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-23/10
Opis: Dostawa STO?U OPERACYJNEGO, STO?U ZABIEGOWEGO, ?Ó?EK SZPITALNYCH I ELEKTRYCZNYCH, SZAFEK PRZY?Ó?KOWYCH I WÓZKÓW DO TRANSPORTU CHORYCH (PN poni?ej 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: UWAGA!!!
Opis: OG?OSZENIE O DNIU WOLNYM OD PRACY - 28.05.2010 R.
        OGŁOSZENIA

Nr postępowania: DZAP-380-24/10
Opis: DOSTAWA NARZ?DZI ENDOSKOPOWYCH II
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-25/10
Opis: DOSTAWA DEFIBRYLATORÓW
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-26/10
Opis: DOSTAWA MATERIA?ÓW DO PROCESU STERYLIZACJI
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-27/10
Opis: DOSTAWA BIELIZNY JEDNORAZOWEJ
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-28/10
Opis: DOSTAWA IMPLANTÓW NEUROCHIRURGICZNYCH (PN poni?ej 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-29/10
Opis: DOSTAWA DEFIBRYLATORÓW (PN poni?ej 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-30/10
Opis: DOSTAWA RESPIRATORÓW I APARATU DO ZNIECZULENIA (PN poni?ej 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-31/10
Opis: Dostawa leków z podzia?em na 18 pakietów (PN pow. 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-32/10
Opis: DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH (PN pon. 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-36/10
Opis: Dostawa protez ortopedycznych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-33/10
Opis: DOSTAWA MIKROSKOPU OPERACYJNEGO Z WYPOSA?ENIEM
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-35/10
Opis: Dostawa odczynników, kalibratorów, materia?ów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonywania oznacze? serologicznych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-34/10
Opis: DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-37/10
Opis: DOSTAWA ECHOKARDIOGRAFU (PN pon. 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-39/10
Opis: DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH II
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-38/10
Opis: Wykonanie projektu i robót budowlanych oraz dostawy sprz?tu dla realizacji zadania pn.: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ?UKOWICZA W CHOJNICACH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-40/10
Opis: DOSTAWA KARDIOMONITORÓW, CENTRALI INTENSYWNEGO NADZORU I MONITORÓW MODU?OWYCH (PN pon. 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-41/10
Opis: Dostawa leków stymuluj?cych erytropoez?
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-42/10
Opis: DOSTAWA R?KAWIC CHIRURGICZNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ORAZ OS?ONEK MEDYCZNYCH (PN PON. 193 TYS. EURO)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-43/10
Opis: Dostawa leków z podzia?em na 6 pakietów
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-44/10
Opis: DOSTAWA SPRZ?TU DO KORONAROGRAFII I ANGIOPLASTYKI WIE?COWEJ
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-45/10
Opis: WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ?UKOWICZA W CHOJNICACH (PN pon. 4.845 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-46/10
Opis: DOSTAWA LAMPY DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO PICKER ULTRA Z
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-47/10
Opis: Dostawa r?kawic diagnostycznych i specjalistycznych (PN pon. 193tys.euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-SP-1/10
Opis: DZIER?AWA SPALARNI ODPADÓW MEDYCZNYCH B?D?CEJ CZ??CI? NIERUCHOMO?CI SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ?UKOWICZA W CHOJNICACH (PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-48/10
Opis: DOSTAWA NICI CHIRURGICZNYCH (PN pon. 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-49/10
Opis: DOSTAWA LEKÓW Z PODZIA?EM NA 5 PAKIETÓW
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-50/10
Opis: DOSTAWA ZESTAWU DO ENDOSKOPII LARYNGOLOGICZNEJ
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-51/10
Opis: Dostawa kardiowerterów
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: UWAGA!!!!!
Opis: OG?OSZENIE O DNIU WOLNYM OD PRACY
        OGŁOSZENIA

Nr postępowania: DZAP-380-52/10
Opis: DOSTAWA STYMULATORÓW SERCA, ELEKTROD I INTRODUCERÓW
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-53/10
Opis: DOSTAWA ?RODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-SP-2/10
Opis: Dzier?awa spalarni odpadów medycznych b?d?cej cz??ci? nieruchomo?ci Szpitala Specjalistycznego im. J. K. ?ukowicza w Chojnicach
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-1/11
Opis: Dostawa stymulatorów serca, elektrod i introducerów II (PN pon. 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-2/11
Opis: Dostawa leków (PN pon. 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-4/11
Opis: DOSTAWA STAPLERÓW CHIRURGICZNYCH (PN pon. 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-3/11
Opis: DOSTAWA ELEKTROD I MATERIA?ÓW ZU?YWALNYCH DO EKG, EEG, USG
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-5/11
Opis: DOSTAWA ?RODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH II
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-6/11
Opis: DOSTAWA STAPLERÓW CHIRURGICZNYCH (II)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-7/11
Opis: DOSTAWA SPRZ?TU I MATERIA?ÓW ZU?YWALNYCH DO HEMODIALIZY (PN pon. 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-8/11
Opis: DOSTAWA SPRZ?TU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO U?YTKU (PN powy?ej 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-9/11
Opis: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNO?CI CYWILNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ?UKOWICZA W CHOJNICACH (PN pon. 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-10/11
Opis: DOSTAWA SPRZ?TU I MATERIA?ÓW ZU?YWALNYCH DO HEMODIALIZY II
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-11/11
Opis: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNO?CI CYWILNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J.K. ?UKOWICZA W CHOJNICACH (II PN pon. 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-12/11
Opis: DOSTAWA SPRZ?TU I MATERIA?ÓW ZU?YWALNYCH DO HEMODIALIZY III
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania:  
Opis: Przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch lokali u?ytkowych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA

Nr postępowania: DZAP-380-13-11
Opis: DOSTAWA OPATRUNKÓW, SIATEK CHIRURGICZNYCH I OB?O?E? JEDNORAZOWYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-14/11
Opis: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIER?AW? ANALIZATORÓW ORAZ INNYCH MATERIA?ÓW DLA CENTRALNEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO (PN pon. 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-15/11
Opis: DOSTAWA SPRZ?TU I MATERIA?ÓW ZU?YWALNYCH DO HEMODIALIZY (IV)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-16/11
Opis: DOSTAWA MATERIA?ÓW DO PROCESU STERYLIZACJI (PN pon. 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-17/11
Opis: DOSTAWA SOCZEWEK WEWN?TRZGA?KOWYCH, MATERIA?ÓW WISKOELASTYCZNYCH I NO?Y MIKROCHIRURGICZNYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-18/11
Opis: DOSTAWA LEKU (LUCENTIS) (PN pon. 193 ty?.euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-19/11
Opis: DOSTAWA PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH (PN pon. 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-21/11
Opis: DOSTAWA OPATRUNKÓW, SIATEK CHIRURGICZNYCH I OB?O?E? JEDNORAZOWYCH II
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-20/11
Opis: DOSTAWA ARTYKU?ÓW BIUROWYCH (PN pon. 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-22/11
Opis: DOSTAWA PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH (II)- PN powy?ej 193 tys. euro
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-23/11
Opis: DOSTAWA SPRZ?TU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO U?YTKU II (PN pon. 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-24/11
Opis: DOSTAWA BIELIZNY JEDNORAZOWEGO U?YTKU (PN pon. 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-25/11
Opis: DOSTAWA IMPLANTÓW NEUROCHIRURGICZNYCH (PN pon. 193 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-26/11
Opis: DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-27/11
Opis: DOSTAWA SYSTEMU ASPIRACYJNO – PRÓ?NIOWEGO DO POBIERANIA KRWI, MIKROMETODY I ELEMENTÓW UZUPE?NIAJ?CYCH, DROBNEGO SPRZ?TU LABORATORYJNEGO ORAZ ODCZYNNIKÓW DO BADA? Z ZAKRESU SEROLOGII GRUP KRWI
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-28/11
Opis: Modernizacja i rozbudowa l?dowiska dla ?mig?owców na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. K. ?ukowicza w Chojnicach
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-29/11
Opis: DOSTAWA MATERIA?ÓW ZU?YWALNYCH NA BLOK OPERACYJNY
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-30/11
Opis: BUDOWA CI?GU PIESZO-JEZDNEGO MI?DZY BUDYNKIEM SZPITALA A L?DOWISKIEM DLA ?MIG?OWCÓW ORAZ ROBOTY INSTALACYJNE MONITORINGU L?DOWISKA PRZY SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. J. K. ?UKOWICZA W CHOJNICACH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-31/11
Opis: DOSTAWA R?KAWIC DIAGNOSTYCZNYCH, CHIRURGICZNYCH I SPECJALISTYCZNYCH, MASEK OCHRONNYCH ORAZ OS?ONEK MEDYCZNYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-32/11
Opis: DOSTAWA PALIW P?YNNYCH - TANKOWANIE POJAZDÓW S?U?BOWYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-ZOC-1/11
Opis: DOSTAWA WORKÓW FOLIOWYCH (ZOC pon. 193 tys. euro)
            |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-33/11
Opis: DOSTAWA STERYLIZATORA PLAZMOWEGO ORAZ SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIA?ÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZATORA
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-34/11
Opis: DOSTAWA AKCESORIÓW ARTROSKOPOWYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-35/11
Opis: DOSTAWA LEKÓW STYMULUJ?CYCH ERYTROPOEZ?
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-36/11
Opis: DOSTAWA AKCESORIÓW ARTROSKOPOWYCH (II)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-37/11
Opis: DOSTAWA NICI CHIRURGICZNYCH I OKULISTYCZNYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-38/11
Opis: DOSTAWA ULTRASONOGRAFU CYFROWEGO
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-39/11
Opis: DOSTAWA POMPY ARTROSKOPOWEJ ZINTEGROWANEJ Z SHAVEREM ORAZ SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIA?ÓW EKSPLOATACYJNYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-40/11
Opis: DOSTAWA SYSTEMU RTG Z RAMIENIEM C
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-1/12
Opis: DOSTAWA ?RODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-2/12
Opis: DOSTAWA POMPY ARTROSKOPOWEJ ZINTEGROWANEJ Z SHAVEREM ORAZ SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIA?ÓW EKSPLOATACYJNYCH II
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-6/08
Opis: Odbiór i termiczna utylizacja odpadów medycznych (II)
        OGŁOSZENIA

Nr postępowania: DZAP-380-3/12
Opis: DOSTAWA SYSTEMU RTG Z RAMIENIEM C II
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-4/12
Opis: DOSTAWA LEKU (LUCENTIS) PN pon. 200 tys. euro
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-5/12
Opis: DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-6/12
Opis: DOSTAWA KARDIOWERTERÓW (PN POW. 200 TYS. EURO)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-7/12
Opis: DOSTAWA SPRZ?TU I MATERIA?ÓW ZU?YWALNYCH DO HEMODIALIZY
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-8/12
Opis: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNO?CI CYWILNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ?UKOWICZA W CHOJNICACH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-9/12
Opis: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizacj? sieci teleinformatycznej oraz elektrycznej i schematów po??cze? mi?dzy urz?dzeniami sieciowymi oraz serwerowymi (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-10/12
Opis: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNO?CI CYWILNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. J. K. ?UKOWICZA W CHOJNICACH (II)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-11/12
Opis: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA L?DOWISKA DLA ?MIG?OWCÓW NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ?UKOWICZA W CHOJNICACH - II POST?POWANIE (PN pon. 5 mln euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-12/12
Opis: DOSTAWA LEKÓW Z PODZIA?EM NA 28 PAKIETÓW (PN pow.200tys.euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-13/12
Opis: Dostawa systemu ucyfrowienia Zak?adu Diagnostyki Obrazowej wraz z integracj? z istniej?cym Zintegrowanym Systemem Informatycznym oraz urz?dzeniami RTG i innymi aparatami s?u??cymi do obrazowania (PN powy?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-14/12
Opis: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, MATERIA?ÓW KONTROLNYCH, ZU?YWALNYCH, UZUPE?NIAJ?CYCH I EKSPLOATACYJNYCH DO ANALIZATORA COBAS B 221 ORAZ DZIER?AWA ANALIZATORA BACK UP’OWEGO
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-15/12
Opis: DOSTAWA NARZ?DZI ENDOSKOPOWYCH (PN pon.200 tys.euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-16/12
Opis: DOSTAWA OPATRUNKÓW, SIATEK CHIRURGICZNYCH, SERWET I OB?O?E? JEDNORAZOWYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-17/12
Opis: DOSTAWA STYMULATORÓW SERCA, ELEKTROD ORAZ INTRODUCERÓW (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-18/12
Opis: DOSTAWA NARZ?DZI ENDOSKOPOWYCH (II)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-19/12
Opis: DOSTAWA SOCZEWEK WEWN?TRZGA?KOWYCH ORAZ INNYCH MATERIA?ÓW OFTALMOLOGICZNYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-20/12
Opis: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, TESTÓW, MATERIA?ÓW DIAGNOSTYCZNYCH WRAZ Z DZIER?AW? ANALIZATORA ORAZ CZYTNIKÓW
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-21/12
Opis: MODERNIZACJA ISTNIEJ?CEJ INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ I JEJ ZABEZPIECZENIE ORAZ UTWORZENIE BEZPIECZNEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ (PN pon. 5.000.000 euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-22/12
Opis: DOSTAWA OPATRUNKÓW, SIATEK CHIRURGICZNYCH, SERWET I OB?O?E? JEDNORAZOWYCH (II) (PN pon. 200 tys.euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-23/12
Opis: DOSTAWA SPRZ?TU DO ANESTEZJOLOGII I TLENOTERAPII
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-24/12
Opis: DOSTAWA SPRZ?TU DO KORONAROGRAFII I ANGIOPLASTYKI WIE?COWEJ (PN powy?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-25/12
Opis: DOSTAWA MATERIA?ÓW DO PROCESU STERYLIZACJI
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-26/12
Opis: DOSTAWA ARTYKU?ÓW BIUROWYCH (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-27/12
Opis: DOSTAWA IMPLANTÓW NEUROCHIRURGICZNYCH (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-28/12
Opis: DOSTAWA LEKÓW Z PODZIA?EM NA 11 PAKIETÓW (II POST?POWANIE) PN powy?ej 200 000 euro
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-29/12
Opis: DOSTAWA PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH (PN powy?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-30/12
Opis: DOSTAWA ZESTAWÓW MATERIA?ÓW DO OPERACJI ZA?MY, WITREKTOMÓW PNEUMATYCZNYCH WRAZ Z DZIER?AW? APARATU DO OPERACJI ZA?MY METOD? FAKOEMULSYFIKACJI
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: 100
Opis: test
        OGŁOSZENIA

Nr postępowania: 101
Opis: test
        OGŁOSZENIA

Nr postępowania: DZAP-380-31/12
Opis: DOSTAWA SPRZ?TU DO ANESTEZJOLOGII I TLENOTERAPII II
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-32/12
Opis: DOSTAWA ARTYKU?ÓW BIUROWYCH (II) PN pon. 200 tys. euro
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-33/12
Opis: DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-34/12
Opis: DOSTAWA BIELIZNY JEDNORAZOWEGO U?YTKU (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-35/12
Opis: DOSTAWA IMPLANTÓW NEUROCHIRURGICZNYCH (II)PN pon. 200 tys. euro
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-36/12
Opis: DOSTAWA MATERIA?ÓW DO REKONSTRUKCJI UBYTKÓW TKANKI KOSTNEJ I LECZENIA ZABURZE? ZROSTU KO?CI (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-37/12
Opis: REALIZACJA ZADANIA SZKOLENIOWEGO DLA KADRY ZARZ?DZAJ?CEJ I PRACOWNIKÓW SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ?UKOWICZA W RAMACH PRZEDSI?WZI?CIA BUDOWY I WDRO?ENIA NOWOCZESNEJ PLATFORMY INFORMATYCZNEJ WSPOMAGANIA ZARZ?DZANIA ORAZ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU OBS?UGI PACJENTÓW W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. J. K. ?UKOWICZA W CHOJNICACH. CZ??? I i/lub CZ??? II i/lub CZ??? III. (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-38/12
Opis: DOSTAWA IMPLANTÓW NEUROCHIRURGICZNYCH (III) PN pon. 200 tys. euro
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-39/12
Opis: DOSTAWA R?KAWIC DIAGNOSTYCZNYCH, CHIRURGICZNYCH I SPECJALISTYCZNYCH, MASEK OCHRONNYCH ORAZ OS?ONEK MEDYCZNYCH (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-40/12
Opis: DOSTAWA LEKÓW Z PODZIA?EM NA 7 PAKIETÓW (III POST?POWANIE) PN pon. 200 tys. euro
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-41/12
Opis: DOSTAWA LEKÓW STYMULUJ?CYCH ERYTROPOEZ? (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-42/12
Opis: DOSTAWA LEKÓW Z PODZIA?EM NA 5 PAKIETÓW - IV POST?POWANIE (PONI?EJ 200 TYS. EURO)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-43/12
Opis: DOSTAWA LEKÓW STYMULUJ?CYCH ERYTROPOEZ? II (PN PONI?EJ 200 TYS. EURO)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-44/12
Opis: US?UGI PRALNICZE Z DZIER?AW? BIELIZNY PO?CIELOWEJ (PN powy?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-46/12
Opis: US?UGI PRALNICZE BIELIZNY SZPITALNEJ (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-45/12
Opis: DOSTAWA NICI CHIRURGICZNYCH I OKULISTYCZNYCH (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-47/12
Opis: DOSTAWA LEKÓW STYMULUJ?CYCH ERYTROPOEZ? (III POST?POWANIE) (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-48/12
Opis: DOSTAWA ZESTAWU DO CI?CIA I KOAGULACJI TKANEK MI?KKICH OPARTEGO NA TECHNOLOGII NO?A HARMONICZNEGO ORAZ TECHNOLOGII ENERGII BIPOLARNEJ ZAAWANSOWANEJ DO TERMOFUZJI TKANEK, ZAMYKAJ?CEGO NACZYNIA KRWIONO?NE DO 7 MM W??CZNIE, WRAZ Z OPRZYRZ?DOWANIEM I AKCESORIAMI (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-49/12
Opis: DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-1/13
Opis: BUDOWA ODDZIA?U KARDIOLOGICZNEGO PRZY ISTNIEJ?CEJ PRACOWNI KARDIOANGIOLOGII INWAZYJNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ?UKOWICZA W CHOJNICACH (PN pon. 5 mln euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-2/13
Opis: DOSTAWA ULTRASONOGRAFU CYFROWEGO (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-3/13
Opis: DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-4/13
Opis: PRZEGL?DY I SERWISOWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH P-PO? ORAZ MODERNIZACJA CENTRAL ARITECH 1100 (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-5/13
Opis: DOSTAWA STAPLERÓW CHIRURGICZNYCH (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-6/13
Opis: DOSTAWA ?RODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-7/13
Opis: DOSTAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO (PN powy?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-8/13
Opis: DOSTAWA ULTRASONOGRAFU CYFROWEGO II (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-9/13
Opis: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIA?ÓW WRAZ Z DZIER?AW? ANALIZATORÓW DO WYKONYWANIA BADA? BIOCHEMICZNYCH, IMMUNOCHEMICZNYCH I KOAGULOLOGICZNYCH (PN powy?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-10/13
Opis: BUDOWA ODDZIA?U KARDIOLOGICZNEGO PRZY ISTNIEJ?CEJ PRACOWNI KARDIOANGIOLOGII INWAZYJNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ?UKOWICZA W CHOJNICACH - II POST?POWANIE (PN pon. 5 mln euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-11/13
Opis: Pakiet I. Dostawa i wdro?enie Zintegrowanego Systemu Obs?ugi Pacjentów (ZSOP) oraz infrastruktury klucza publicznego (PKI) wraz z systemem informatycznym obejmuj?cym ewidencj? i rozliczanie ?wiadcze?, tworzenie i podpisywanie dokumentów elektronicznych oraz prowadzenie dokumentacji lekarskiej i piel?gniarskiej. Pakiet II. Szkolenia z zakresu wdro?enia podpisu elektronicznego. (PN powy?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-12/13
Opis: DOSTAWA AKCESORIÓW ARTROSKOPOWYCH (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-13/13
Opis: DOSTAWA SPRZ?TU I MATERIA?ÓW ZU?YWALNYCH DO HEMODIALIZY (PN PONI?EJ 200 TYS. EURO)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-14/13
Opis: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNO?CI CYWILNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. J. K. ?UKOWICZA W CHOJNICACH (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-15/13
Opis: DOSTAWA LEKÓW (PN PONI?EJ 200 TYS. EURO)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-16/13
Opis: DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH (II) (PN pon.200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-17/13
Opis: DOSTAWA KOMORY LAMINARNEJ DO PRACY Z CYTOSTATYKAMI (PN PONI?EJ 200 TYS. EURO)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-18/13
Opis: DOSTAWA ELEKTROD I MATERIA?ÓW ZU?YWALNYCH DO EKG, EEG, USG (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-19/13
Opis: Dostawa mleka i przetworów mlecznych (III post?powanie) (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-20/13
Opis: DOSTAWA OPATRUNKÓW, SIATEK CHIRURGICZNYCH, SERWET I OB?O?E? JEDNORAZOWYCH (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-21/13
Opis: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIA?ÓW WRAZ Z DZIER?AW? ANALIZATORA DO WYKONYWANIA BADA? KOAGULOLOGICZNYCH (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-24/13
Opis: DOSTAWA LEKÓW Z PODZIA?EM NA 11 PAKIETÓW (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-23/13
Opis: DOSTAWA LEKÓW Z PODZIA?EM NA 31 PAKIETÓW (PN powy?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-22/13
Opis: ZAKUP AMBULANSU RATUNKOWEGO TYP B I AMBULANSU TRANSPORTOWEGO TYP A1 DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ?UKOWICZA W CHOJNICACH (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-25/13
Opis: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIA?ÓW WRAZ Z DZIER?AW? ANALIZATORÓW DO WYKONYWANIA BADA? BIOCHEMICZNYCH ORAZ IMMUNOCHEMICZNYCH (PN powy?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-26/13
Opis: DOSTAWA SPRZ?TU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO U?YTKU (PN powy?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-ZOC-1/13
Opis: DOSTAWA WORKÓW FOLIOWYCH (ZOC pon. 200 tys. euro)
            |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-27/13
Opis: DOSTAWA MATERIA?ÓW DO PROCESU STERYLIZACJI (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-28/13
Opis: DOSTAWA PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH (PN powy?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-29/13
Opis: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, MATERIA?ÓW KONTROLNYCH I EKSPLOATACYJNYCH DO WYKONYWANIA OZNACZE? SEROLOGICZNYCH(PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-30/13
Opis: DOSTAWA STYMULATORÓW SERCA, ELEKTROD ORAZ INTRODUCERÓW (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-31/13
Opis: DOSTAWA BIELIZNY JEDNORAZOWEGO U?YTKU (PN poni?ej 200 tys.euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-32/13
Opis: DOSTAWA MATERIA?ÓW DO PROCESU STERYLIZACJI (II POST?POWANIE) (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-33/13
Opis: DOSTAWA SYSTEMU ASPIRACYJNO - PRÓ?NIOWEGO DO POBIERANIA KRWI, MIKROMETODY I ELEMENTÓW UZUPE?NIAJ?CYCH ORAZ SPRZ?TU I AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-35/13
Opis: DOSTAWA R?KAWIC DIAGNOSTYCZNYCH, CHIRURGICZNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ORAZ MASEK OCHRONNYCH I OS?ONEK MEDYCZNYCH (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-34/13
Opis: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, TESTÓW, MATERIA?ÓW DIAGNOSTYCZNYCH WRAZ Z DZIER?AW? MIKROSKOPU DO IMMUNOFLUORESCENCJI, ZESTAWU APARATURY DO METODY WESTERN-BLOT ORAZ ANALIZATORA DO OZNACZENIA LEKOWRA?LIWO?CI I IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-37/13
Opis: DOSTAWA LASERA YAG WRAZ Z WYPOSA?ENIEM (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DMJ-382-1/O/12
Opis: Zaproszenie do sk?adania ofert na wdro?enie elektronicznego obiegu dokumentacji
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ

Nr postępowania: DMJ-382-1/O/13
Opis: Zaproszenie do sk?adania ofert na modernizacje strony internetowej w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepe?nosprawnych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ

Nr postępowania: DMJ-382-2/O/13
Opis: Zaproszenie do sk?adania ofert na wdro?enie technologii wideokonferencyjnej
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA

Nr postępowania: DZAP-380-39/13
Opis: DOSTAWA ULTRASONOGRAFÓW CYFROWYCH (2 SZT.)(PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK