Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ZamknijCo jest dowodem ubezpieczenia?

Szanowny Pacjencie!

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2013 r. systemu e-WUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), każdy pacjent zgłaszający się do naszej placówki w celu udzielenia jakiegokolwiek świadczenia medycznego ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). Dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym do ukończenia 18 roku życia - aktualną legitymację szkolną. Jeżeli dziecko nie ukończyło 3 miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, rodzic podaje swój numer PESEL.

W przypadku gdyby system e-WUŚ nie potwierdził ubezpieczenia, można podpisać stosowne oświadczenie lub przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Dowodem ubezpieczenia jest:

  • dla osób zatrudnionych na umowę o pracę - legitymacja ubezpieczeniowa lub dolny odcinek druku RMUA;
  • dla osób prowadzących działalność gospodarczą - ostatni odcinek wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  • dla osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - legitymacja wydana przez KRUS wraz z odcinkiem wpłaty składki za ostatni kwartał;
  • dla emerytów i rencistów - ważna legitymacja emeryta lub rencisty lub odcinek wypłaty świadczenia;
  • dla osób bezrobotnych - zaświadczenie wydane przez Urząd Pracy i aktualne karty wizyt;
  • dla członka rodziny zgłoszonego do ubezpieczenia przez pracownika - legitymacja rodzinna (jeśli natomiast dziecko zostało zgłoszone do ubezpieczenia przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, to jego dowodem ubezpieczenia jest dowód opłacenia składki za ostatni miesiąc oraz potwierdzenie zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia (kserokopia druku zus zcza));
  • dla osób, których składki są finansowane z budżetu państwa – zaświadczenie płatnika składek, tj. wystawione przez szkoły, placówki opiekuńcze (np. domy dziecka), wychowawcze, resocjalizacyjne, szkoły wyższe. Dotyczy: dzieci, uczniów przebywających w placówkach resocjalizacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, w domach pomocy społecznej, dzieci i uczniów, za które składki odprowadza szkoła lub ośrodek pomocy społecznej, studentów, uczestników studiów doktoranckich;
  • dla osób ubezpieczonych dobrowolnie – umowa zawarta z NFZ z aktualnym dowodem opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  • dla obcokrajowców uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji - dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą.

 Niezależnie od uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego bezpłatne świadczenia zdrowotne przysługują wszystkim dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży, w okresie porodu i połogu.

 

Galeria zdjęć

oddział urologii i onkologii urologicznej

oddział urologii i onkologii urologicznej

Dzień pielęgniarki i położnej 2015

Dzień pielęgniarki i położnej 2015

Uroczystość otwarcia Chojnickiego Centrum Kardiologii 09.06.2014

Uroczystość otwarcia Chojnickiego Centrum Kardiologii 09.06.2014

Dział żywienia

Dział żywienia

Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych

Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych

Budowa oddziału kardiologicznego przy istniejącej pracowni kardioangiologii inwazyjnej

Budowa oddziału kardiologicznego przy istniejącej pracowni kardioangiologii inwazyjnej

Wojewódzki dzień diabetologii 30.05.2008

Wojewódzki dzień diabetologii 30.05.2008

Obchody 10-lecia szpitala

Obchody 10-lecia szpitala

Centralna sterylizacja i stacja łóżek

Centralna sterylizacja i stacja łóżek

Centralne Laboratorium Diagnostyczne

Centralne Laboratorium Diagnostyczne

Dział rehabilitacji

Dział rehabilitacji

Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna

Zakład patomorfologii

Zakład patomorfologii

Zakład diagnostyki obrazowej

Zakład diagnostyki obrazowej

Pracownia audiologiczno-nystagmograficzna

Pracownia audiologiczno-nystagmograficzna

Pracownia badań czynnościowych płuc

Pracownia badań czynnościowych płuc

Pracownia EEG i EKG

Pracownia EEG i EKG

Pracownia endoskopowa

Pracownia endoskopowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Stacja dializ

Stacja dializ

Oddział pulmonologiczny

Oddział pulmonologiczny

Oddział pediatryczny

Oddział pediatryczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział okulistyczny

Oddział okulistyczny

Oddział neurologiczny z oddziałem udarowym

Oddział neurologiczny z oddziałem udarowym

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chemioterapii dzienny

Oddział chemioterapii dzienny

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

REKOLEKCJE SŁUŻBY ZDROWIA - PELPLIN 2009

REKOLEKCJE SŁUŻBY ZDROWIA - PELPLIN 2009

REKOLEKCJE SŁUŻBY ZDROWIA - JASNA GÓRA - 2009

REKOLEKCJE SŁUŻBY ZDROWIA - JASNA GÓRA - 2009

Chór szpitalny

Chór szpitalny

Badanie satysfakcji pacjentów

Badanie satysfakcji pacjentów

Certyfikaty

Certyfikaty

Poprzednia Następna

Kontakt

Szpital Specjalistyczny
im. J. K. Łukowicza
ul. Leśna 10
89-600 Chojnice

tel. (052) 39 56 500fax. (052) 39 56 569sekretariat@szpital.chojnice.pl

Certyfkiaty