Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ZamknijJesteś tutaj:Strona główna / O nas / Aktualności / Archiwum / konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych

konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych

2011-12-28
Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
ul. Leśna 10
89-600 Chojnice

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654)

ogłasza
KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie przez Szpital Specjalistyczny
im. J. K. Łukowicza w Chojnicach zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

1. lekarzy w oddziale:
  • anestezjologii i intensywnej terapii,
  • okulistycznym,
  • dziennym chemioterapii,
  • szpitalnym oddziale ratunkowym (dyżur lekarski),
  • szpitalnym oddziale ratunkowym - zespół wyjazdowy specjalistyczny (dyżur lekarski),
  • lekarzy POZ-NS w siedzibie szpitala ul. Leśna 10, Chojnice, 
  • lekarzy POZ
4. lekarzy działu rehabilitacji,
5. psychologa - konsultacje psychologiczne w oddziałach szpitalnych,
6. pielęgniarki w oddziale kardiologicznym,
7. asekuracyjny transport międzyszpitalny,
8. kierowca pielęgniarz/ pielęgniarz w zespole wyjazdowym.

Konkurs ofert obejmuje świadczenie usług zdrowotnych
w okresie od 01.02.2012 r. do 28.02.2013 r.

Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu oraz formularze ofertowe będzie można odbierać w dziale marketingu i jakości od dnia 03.01.2012 r. w godzinach od 7.30 do 14.35, tel. (52) 3956539.
Oferty pisemne w zamkniętych kopertach można składać na udostępnionych przez udzielającego zamówienia formularzach do dnia 20.01.2012 r., do godz. 14:35 w sekretariacie Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice. O uznaniu oferty za złożoną w terminie, dostarczonej za pośrednictwem poczty decydować będzie data stempla pocztowego.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 27.01.2012 r.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert, terminu podpisywania umów, a także odwołania lub unieważnienia konkursu w wybranym zakresie lub całości bez podania przyczyn.
Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną zamieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienia.
Oferentom w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do składnia protestu a także skargi od rozstrzygnięcia konkursowego do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. K. w Łukowicza w Chojnicach w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu zgodnie z przepisami art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654).

Powrót do: Archiwum

Galeria zdjęć

oddział urologii i onkologii urologicznej

oddział urologii i onkologii urologicznej

Dzień pielęgniarki i położnej 2015

Dzień pielęgniarki i położnej 2015

Uroczystość otwarcia Chojnickiego Centrum Kardiologii 09.06.2014

Uroczystość otwarcia Chojnickiego Centrum Kardiologii 09.06.2014

Dział żywienia

Dział żywienia

Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych

Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych

Budowa oddziału kardiologicznego przy istniejącej pracowni kardioangiologii inwazyjnej

Budowa oddziału kardiologicznego przy istniejącej pracowni kardioangiologii inwazyjnej

Wojewódzki dzień diabetologii 30.05.2008

Wojewódzki dzień diabetologii 30.05.2008

Obchody 10-lecia szpitala

Obchody 10-lecia szpitala

Centralna sterylizacja i stacja łóżek

Centralna sterylizacja i stacja łóżek

Centralne Laboratorium Diagnostyczne

Centralne Laboratorium Diagnostyczne

Dział rehabilitacji

Dział rehabilitacji

Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna

Zakład patomorfologii

Zakład patomorfologii

Zakład diagnostyki obrazowej

Zakład diagnostyki obrazowej

Pracownia audiologiczno-nystagmograficzna

Pracownia audiologiczno-nystagmograficzna

Pracownia badań czynnościowych płuc

Pracownia badań czynnościowych płuc

Pracownia EEG i EKG

Pracownia EEG i EKG

Pracownia endoskopowa

Pracownia endoskopowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Stacja dializ

Stacja dializ

Oddział pulmonologiczny

Oddział pulmonologiczny

Oddział pediatryczny

Oddział pediatryczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział okulistyczny

Oddział okulistyczny

Oddział neurologiczny z oddziałem udarowym

Oddział neurologiczny z oddziałem udarowym

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chemioterapii dzienny

Oddział chemioterapii dzienny

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

REKOLEKCJE SŁUŻBY ZDROWIA - PELPLIN 2009

REKOLEKCJE SŁUŻBY ZDROWIA - PELPLIN 2009

REKOLEKCJE SŁUŻBY ZDROWIA - JASNA GÓRA - 2009

REKOLEKCJE SŁUŻBY ZDROWIA - JASNA GÓRA - 2009

Chór szpitalny

Chór szpitalny

Badanie satysfakcji pacjentów

Badanie satysfakcji pacjentów

Certyfikaty

Certyfikaty

Poprzednia Następna

Kontakt

Szpital Specjalistyczny
im. J. K. Łukowicza
ul. Leśna 10
89-600 Chojnice

tel. (052) 39 56 500fax. (052) 39 56 569sekretariat@szpital.chojnice.pl

Certyfkiaty