Zawiadomienie o wniesieniu odwołania dotyczącym tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia

Zawiadomienie o wniesieniu odwolania dotyczącym tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia

BAXTER Polska Sp. z o.o._odwolanie SIWZ_Szpital w Chojnicach_postepowanie nr ZAP-380-21-20_20201130

Załącznik nr 1 - pelnomocnictwo

Załącznik nr 2 - potwierdzenie uiszczenia oplaty od pelnomocnictwa

Załącznik nr 3 - odpis z KRS Odwolującego

Zalacznik nr 4 - potwierdzenie zaplaty wpisu w wysokosci 7 500 zł

Zalacznik nr 5 - Wyniki postepowan prowadzonych przez Zamawiajacego w 2014 r., 2015 r., 2017 r., 2018 r.

Załącznik nr 6 - Dokumentacja postępowania 2017 r. - 2018 r.