Z uwagi na obszerność specyfikacji oraz duży rozmiar plików
zalecamy pobranie archiwów ZIP na dysk.

SIWZ

Projekt Budowlany Zamienny Część Drogowa

Projekt Budowlany Zamienny Część Elektroenergetyczna

Projekt Budowlany Zamienny Część Sanitarna - Sieć gazowa i kanal

Przedmiary Robót

Pozwolenie na budowę


(w przypadku wolnego łącza internetowego plik może się wczytywać bardzo długo)