Z uwagi na obszerność specyfikacji oraz duży rozmiar plików
zalecamy pobranie archiwów ZIP na dysk.

SIWZ

Zal. nr 11A - Projekt Budowlany

Zal. nr 11B - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zal. nr 11C - Przedmiary Robót


(w przypadku wolnego łącza internetowego plik może się wczytywać bardzo długo)